AI NEVOIE DE…

 • Sprijin financiar sau material pentru continuarea studiilor?
 • Informaţii despre cum poţi obţine o bursă?
 • Ori loc de cazare în cămin?
 • Locuri unde poţi face practică?
 • Mobilităţi internaţionale ca student în România?
 • Orientare în carieră?
 • Contact direct cu studenţi şi absolvenţi în domenii care te interesează?

CE OFERĂ PLATFORMA MENTOR UB?
Informații și sprijin pentru admitere la toate programele oferite de facultățile Universității din București

Contact direct cu studenţi şi absolvenţi ai Universităţii din Bucureşti, inclusiv prin intermediul unui program de mentorat online (Forum)

Informaţii despre oportunităţile oferite celor care doresc să continue studiile la nivel de master sau doctorat (burse, cazare, programe de practică profesională, mobilităţi internaţionale, orientare în carieră ş.a.)

Laptopuri pentru tinerii cu rezultate academice bune ce provin din medii defavorizate / comunităţi vulnerabile și care sunt admiși la programele de studii de master ale 6 din facultățile Universității din București: Facultatea de Istorie, Facultatea de Filosofie, Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Științe Politice

Scutiri de taxă de admitere la master la Facultatea de Științe Politice pentru studenții din medii defavorizate ce sunt înscriși în programul de mentorat online

 

ACCES LA INFORMAȚII PENTRU ADMITERE LA TOATE PROGRAMELE DE STUDII OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Administraţie şi afaceri: Facultatea de Administrație și Afaceri
Biologie: Facultatea de Biologie
Chimie: Facultatea de Chimie
Drept: Facultatea de Drept
Filologie: Facultatea de Litere
Filosofie: Facultatea de Filosofie
Fizică: Facultatea de Fizică
Istorie: Facultatea de Istorie
Limbi şi literaturi străine: Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
Geografie: Facultatea de Geografie
Geologie/geofizică: Facultatea de Geologie și Geofizică
Jurnalism/ştiinţele comunicării: Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării
Matematică/informatică: Facultatea de Matematică și Informatică
Psihologie/ştiinţele educaţiei: Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Sociologie/asistență socială: Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Știinţe politice/relaţii internaţionale/studii de securitate: Facultatea de Științe Politice
Teologie: Facultatea de Teologie Ortodoxă / Facultatea de Teologie Romano-Catolică / Facultatea de Teologie Baptistă


Ca student al Universității din București beneficiezi de

 • acces special sau gratuit la cea mai largă rețea de biblioteci și resurse digitale ștințifice din România;
 • prețuri speciale și gratuități la transport în București și în restul României, în condițiile legii;
 • acces și prețuri speciale la toate cantinele universității;
 • asistență medicală gratuită la dispensarul universității.

În plus, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI te poate ajuta să îți continui studiile pentru a pune bazele unei cariere de succes, chiar dacă nu dispui de mijloace financiare suficiente.

BURSE
Pentru a beneficia de o BURSĂ DE STUDII trebuie să fii student pe un loc bugetat în unul din programele de studii de licenţă ale Universității din București, la cursuri de zi și să îndeplinești integral activităţile prevăzute în planul de învăţământ al programului pe care îl urmezi.

De asemenea, poți beneficia de o BURSĂ SOCIALĂ ce se poate cumula cu alte tipuri de burse acordate conform legislaţiei în vigoare dacă te afli în cel puţin una din următoarele situaţii:

 • Orfan de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri pentru plafonul pentru acordarea bursei sociale
 • Bolnav de TBC, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie), surditate, fibroză chistică, HIV/SIDA, cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular.
 • Familia ta nu realizează în cele 3 luni înainte de începerea anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie (dacă ai până în 26 de ani, determinarea venitului lunar mediu net al familiei se realizează luând în calcul veniturile părinţilor şi ale copiilor aflaţi în grija ta, respectiv al membriilor familiei aflate în grija ta, precum copii și soţie, dacă este cazul; dacă ai între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net se calculează ţinând cont doar de veniturile tale personale şi ale persoanelor pe care le ai în grijă, precum copii și soţie)

Ca student al Universității din București poți beneficia și de BURSE DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL (pentru îmbrăcăminte, de maternitate sau în caz de deces al unui membru al familiei).

CAZARE
Universitatea din București oferă peste 5000 de locuri de cazare în căminele sale.

Ca student al Universității din București poți beneficia de CAZARE GRATUITĂ dacă

 • părinții tăi sunt cadre didactic în activitate sau pensionat cu cel puţin 10 ani vechime în funcţia didactică
 • ești orfan de ambii părinţi
 • provii de la Casele de copii sau din plasament familial

Dacă ai un handicap grav şi accentuat poți beneficia de CAZARE LA JUMĂTATE DE PREȚ faţă de tariful stabilit.

LAPTOPURI PENTRU STUDENȚI DIN MEDII DEFAVORIZATE
Cu sprijinul proiectului pilot care a creat platforma Mentor UB, Facultatea de Istorie, Facultatea de Filosofie, Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, precum și Facultatea de Științe Politice oferă laptopuri pentru uz individual pe parcursul studiilor tinerilor cu rezultate academice bune ce provin din medii defavorizate / comunităţi vulnerabile și sunt admiși la unul din programele acestor facultăți.

SCUTIRI DE TAXĂ
Facultatea de Științe Politice oferă scutiri de taxă de admitere pentru liceenii din medii defavorizate ce sunt înscriși în programul de mentorat online (Forum).


UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI oferă studenţilor săi programe de consiliere pedagogică şi profesională pentru a-i ajuta să aibă un parcurs universitar reuşit şi să-şi proiecteze o carieră cât mai apropiată de pregătirea dobândită şi de proiectele profesionale personale.

La nivelul întregii universități, studenții beneficiază de un DEPARTAMENT DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ care oferă servicii de consiliere în carieră, orientare vocaţională, informare asupra domeniilor de studii ale universității, consiliere şi evaluare psihologică şi aptitudinală, precum și un program de cazare alternativă.

De asemenea, pentru consiliere și orientare individualizată în funcție de domeniul de studii, au fost create prin intermediul acestei platforme și 3 CENTRE PILOT, la

 • Facultatea de Istorie
 • Facultatea de Matematică şi Informatică
 • Facultatea de Ştiinţe Politice


Prin intermediul platformei Mentor UB poți beneficia de contact direct cu studenți, absolvenți, profesori și consilieri în carieră ai Universității din București.

Tot ce ai de făcut este să te înscrii pe FORUM și poți intra în legătura directă cu cei care îți pot răspunde la întrebările pe care le ai despre ce înseamnă să studiezi la universitate, cum te poate ajuta Universitatea din București să îți închei studiile de liceu și să fii admis la facultate, precum și de ce sprijin și oportunități poți beneficia ca student al Universității din București.

Studenții ce provin din familii sărace/medii defavorizate, care se înscriu în platforma de mentorat online și sunt incluși în programul de mentorat oferit de Facultatea de Științe Politice pot fi scutiți de taxa de înscriere la admitere la unul din programele de master ale acestei facultăți.


Ştiai că UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI…

  …se clasează de aproape un deceniu în primele 5% universităţi din lume conform prestigiosului top internaţional QS?
  …oferă programe de studii în limbi străine în mai multe arii de specializare, fapt ce permite o carieră de succes într-un mediu internaţional în România sau în străinătate în domenii care te interesează şi că poţi urma aceste programe în mod GRATUIT şi chiar cu SPRIJIN FINANCIAR SUPLIMENTAR?
  …oferă mobilităţi internaţionale finanţate pentru studii, manifestări şi proiecte ştiinţifice, stagii de specializare şi stagii de practică pentru toţi studenţii, profesorii şi cercetătorii săi?

Ştiai că POȚI STUDIA ÎN STRĂINĂTATE CU SPRIJINUL UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI?

 • Universitatea din Bucureşti are încheiate sute de acorduri de schimb de studenţi, profesori şi cercetători cu universităţi de prestigiu din toată lumea
 • Toţi studenţii Universităţii din Bucureşti pot beneficia de până la un an de mobilitate internaţională finanţată în alte universităţi prestigioase din toate statele Uniunii Europene şi alte state asociate programului ERASMUS+, în fiecare ciclu de studii (licenţă, master, doctorat)
 • În timpul mobilităţii internaţionale poţi beneficia şi de alte forme de sprijin, precum bursele de studii sau sociale

Ştiai că poţi beneficia de STAGII DE PRACTICĂ relevante pentru piața muncii ca student al Universităţii din Bucureşti?

 • Sute de acorduri de practică încheiate cu cele mai importante instituţii şi companii din România
 • Mii de oportunităţi de voluntariat şi activităţi extracurriculare relevante pentru creşterea şanselor de angajare şi cariere de succes
 • Stagii de practică plătită în străinătate, cu sprijinul programului ERASMUS+ al Comisiei Europene

Ştiai că UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI deţine şi/sau administrează …

 • Numeroase clădiri de patrimoniu remarcabile unde poţi studia în aceleaşi săli în care au studiat sau conferenţiat personalităţi marcante pentru cultura română şi mondială
 • Grădina Botanică din Bucureşti, unul din cele mai mari parcuri publice din România
 • Muzeul Universităţii din Bucureşti
 • Centre de studii şi staţiuni de cercetare în Sighişoara, Sinaia şi Brăila
 • Geoparcul Dinozaurilor „Ţara Haţegului”

… şi că poţi avea ACCES SPECIAL la toate acestea ca student al Universităţii din Bucureşti?