Echipa proiectului pilot ce a pus în 2017 baza acestei platforme este alcătuită din cadre didactice și personal administrativ, studenți și absolvenți ai Universității din București.

Pe parcursul următorilor ani, cu sprijinul membrilor inițiali ai echipei, al studenților și absolvenților universității și al partenerilor noștri, precum și în baza feedback-ului primit, dorim să dezvoltăm o rețea de facilitatori în educație care să poată sprijini accesul cât mai multor tineri din România la studii universitare și post-universitare.

Toți cei care doresc să sprijine acest demers ne pot contacta la mentor@unibuc.ro

ECHIPA PROIECTULUI PILOT MENTOR UB (CNFIS-FDI-2017-0116/0881)

Dezvoltare conținut și realizare activități
Ionela BĂLUȚĂ, Facultatea de Științe Politice (coord.)
Beatrice ALMĂȘAN, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Cosmin CÂRCIUMANRU, Departamentul de Cămine-Cantine și Activități Studențești
Marian CRĂCIUN, Departamentul de Consiliere și Orientare pentru Carieră
Anca DOBROVĂȚ, Facultatea de Matematică și Informatică
Anca DOHOTARIU, Facultatea de Științe Politice
Lilian CIACHIR, Facultatea de Filosofie
Darie CRISTEA, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Ruxandra FOLOȘTINĂ, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Mădălina GHEBARU, Biroul de Comunicare și Relații Publice
Matei GHEBOIANU, Facultatea de Istorie
Luciana Alexandra GHICA, Facultatea de Științe Politice
Cornel MINCU, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Florentina NIȚU, Facultatea de Istorie
Ștefan POPESCU, Facultatea de Matematică și Informatică
Claudiu TUFIȘ, Facultatea de Științe Politice
Cristian VOICA, Facultatea de Matematică și Informatică
Irina ZAMFIRACHE, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Sprijin administrativ
Mihaela BUNESCU, Direcția Resurse Umane
Mihaela CHEIANU, Direcția Juridică
Costel SAVU, Facultatea de Științe Politice

Echipa de proiect a beneficiat de sprijin și din partea următoarelor persoane
Bogdan-Valentin DAMASCHIN, student Facultatea de Matematică și Informatică
Ioana DINU, student Facultatea de Matematică și Informatică
Alexandra MURGOCI, student Facultatea de Matematică și Informatică
Silvia OLTEANU, Biroul de Comunicare și Relații Publice


Platforma web a fost realizată de o echipă de studenți, cu sprijinul mai multor cadre didactice și al Biroului Relații Publice și Comunicare al Universității din București.

Realizarea tehnică a platformei
Bogdan-Valentin DAMASCHIN, student Facultatea de Matematică și Informatică
Ioana DINU, student Facultatea de Matematică și Informatică
Alexandra MURGOCI, student Facultatea de Matematică și Informatică

Consiliere tehnică, conținut și design
Anca DOBROVĂȚ, Facultatea de Matematică și Informatică
Mădălina GHEBARU, Biroul Relații Publice și Comunicare
Luciana Alexandra GHICA, Facultatea de Științe Politice
Ștefan POPESCU, Facultatea de Matematică și Informatică


Elevii și studenții pot beneficia de mentorat din partea cadrelor didactice, consilierilor, studenților și absolvenților Universității din București.

Activitatea de mentorat se desfășoară în principal online prin intermediul forumului de pe această plaftormă.

Elevii interesați de mai multe informații privind spijinul acordat de Universitatea din București în vederea promovării examenului de bacalaureat sau pregătirea admiterii la facultate pot solicita vizite în propriile licee sau pot vizita facultățile Universității din București.

Studenții interesați pot vizita oricând Departamentul de Consiliere și Orientare pentru Carieră, precum și centrele de consiliere din cadrul facultăților. Momentan astfel de centre pilot au fost create cu sprijinul acestui proiect în Facultatea de Istorie, Facultatea de Matematică și Informatică, precum și în Facultatea de Științe Politice.

Profesori & consilieri
Beatrice ALMĂȘAN, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Ionela BĂLUȚĂ, Facultatea de Științe Politice
Marian CRĂCIUN, Departamentul de Consiliere și Orientare pentru Carieră
Anca DOBROVĂȚ, Facultatea de Matematică și Informatică
Anca DOHOTARIU, Facultatea de Științe Politice
Lilian CIACHIR, Facultatea de Filosofie
Darie CRISTEA, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Ruxandra FOLOȘTINĂ, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Matei GHEBOIANU, Facultatea de Istorie
Luciana Alexandra GHICA, Facultatea de Științe Politice
Cornel MINCU, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Florentina NIȚU, Facultatea de Istorie
Ștefan POPESCU, Facultatea de Matematică și Informatică
Claudiu TUFIȘ, Facultatea de Științe Politice
Cristian VOICA, Facultatea de Matematică și Informatică
Irina ZAMFIRACHE, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială